GB Group

portal o budownictwie, domu i wnętrzach

Budownictwo

Badania UT – czym się cechują?

Badania UT – czym się cechują?

Badania ultradźwiękowe są wykorzystywane na szeroką skalę. Mają za zadanie określić stan, w którym znajduje się cała objętość badanego elementu. Ponadto, można liczyć na informacje o umiejscowieniu, ilości i rozmiarze występujących niezgodności w materiale. Nowoczesne urządzenia korzystają ze zjawisk akustycznych, zachodzących w komponentach i solidnego wykonania. Takie badanie polega na wykryciu nieciągłości, za pomocą fal ultradźwiękowych.

Badania UT

Fale ultradźwiękowe w tym wypadku są emitowane przez głowice o częstotliwościach od 0,5 do 25 MHz dla stopów i stali. Jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, tutaj częstotliwość wynosi od 25 do 250 kHz. Okazuje się, że fale tego typu są pewnymi drganiami mechanicznymi pośród położenia równowagi cząstek materiału, w którym dochodzi do ich rozejścia. Istotne jest to, że metodę ultradźwiękową dzielimy na następujące etapy:

  • wykrycie, lokalizacja i określenie rozmiaru niezgodności,
  • lokalizacja i wytyczenie rozmiaru niezgodności płaskich prostopadłych lub skośnych do spoiny,
  • dodatkowe informacje o niezgodnościach z wcześniejszych etapów. 

Jak przebiega badanie UT? Podczas tych czynności, fala ultradźwiękowa jest wprowadzana do badanego materiału z użyciem głowicy aparatu ultradźwiękowego. Urządzenia można sklasyfikować na bazie zastosowanego odbiornika, metody tworzenia fal ultradźwiękowych, rodzaju odbieranych i wysyłanych fal, czy też typu głowic. Nie bez znaczenia jest prawidłowe sprzężenie akustyczne, pomiędzy głowicą a materiałem. W tym celu stosowany jest środek sprzęgający, co ułatwia wprowadzenie wiązki ultradźwiękowej do elementu badanego.

Najważniejsze informacje

Kolejny etap to rozchodzenie się fali po obiekcie i wysłanie sygnału odbitego lub przepuszczalnego od nierówności. Następnie wraca on do głowicy i jest przetwarzana w pamięci komputera. Sprzęt jest połączony z defektoskopem – ma za zadanie informować nas o czasie przejścia fali i amplitudzie. Faktem jest, że technika badań UT może być ręczna, półautomatyczna lub zautomatyzowana.

Odbiorca można liczyć na niższy koszt i efektywność badań UT. Dobranie danej techniki zależy od sposobów łączenia. Ocena wyników jest określana na bazie amplitudy echa, lokalizacji i niezgodności. Atutem jest dokładne pozycjonowanie wady i przestrzeni materiału, jak też spora wykrywalność wad krytycznych w spoinach i materiale. Badania ut dają bardzo dobre efekty, dlatego są stosowane w wielu miejscach.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.