GB Group

portal o budownictwie, domu i wnętrzach

Budownictwo

Rodzaje i klasy betonu

Rodzaje i klasy betonu

Beton to najpopularniejszy materiał wykorzystywany w budownictwie, jego pozyskanie jest bardzo łatwe i tanie. W zależności od właściwości stosowany jest on do wykonywania elementów nośnych, wykończeniowych, a nawet dekoracyjnych.

Czym jest beton?

Beton to mieszanka trzech podstawowych składników:

– cementu,
– wody,
– kruszywa.

Cement jest spoiwem, które łączy wszystkie składniki, natomiast kruszywo jest wypełniaczem, który nadaje mu odpowiednie właściwości. Jako kruszywo najczęściej stosowany jest piasek lub żwir o różnej ziarnistości. W zależności od zastosowanych proporcji poszczególnych składników, beton ma różne właściwości oraz zastosowanie.

Do betonu dodawane są także różne dodatki chemiczne, które poprawiają jego właściwości, np. przyśpieszają czas wiązania, zwiększają elastyczność.

Ciężar objętościowy betonu

Jednym z kryteriów podziału betonu jest jego ciężar objętościowy. Wyróżnić możemy trzy rodzaje:

– beton ciężki,
– beton zwykły,
– beton lekki.

Ciężar objętościowy wynosi ponad 2600 kg/m3. Do jego produkcji stosuje się kruszywo manganowe lub stalowe. Beton ciężki zatrzymuje promieniowanie jonizujące, dlatego stosowany jest do budowania osłon radiologicznych w szpitalach oraz elektrowniach jądrowych.

Beton zwykły to beton o ciężarze objętościowym od 2000 do 2600 kg/m3. Jako kruszywo stosowany jest piasek lub żwir. Stosowany jest głównie do wykonania fundamentów, ław, konstrukcji nośnych, pustaków oraz ścian osłonowych. Jego wadą jest tendencja do rozwarstwiania i pękania. Dodatki chemiczne zmniejszają te wady, pozwalają także na stosowanie betonu przy niższych temperaturach.

Beton lekki posiada ciężar objętościowy od 800 do 2000 kg/m3. Stosowany jest do wykonywania elementów ściennych, stropów, wylewek. Po dodaniu środka pianotwórczego powstaje beton komórkowy, który służy do produkcji pustaków, nadproży oraz gotowych elementów ściennych.

Klasy betonu

Klasa betonu określa jego wytrzymałość na ściskanie oraz wielkość naprężeń jakie może przenieść. Wyrażana jest za pomocą litery C (beton ciężki i zwykły) lub liter LC (beton lekki) oraz dwóch oddzielonych cyfr. Pierwsza oznacza wytrzymałość badaną na próbce walca (najbardziej miarodajna), druga wytrzymałość otrzymaną na próbce sześcianu.

Klasy betonu od C8/10 do C100/115 oznaczają beton ciężki i zwykły. Klasy betonu oznaczone od LC/9 do LC80/88 zarezerwowane są dla betonu lekkiego.

Producenci oferują także betony o specjalnym przeznaczeniu, jak styrobeton czy beton architektoniczny. Ten pierwszy jest znacznie lżejszy, bo kruszywo zostało zastąpione granulatem styropianowym. Ten drugi stosowany jest do prac wykończeniowych, posadzki wykonane z betonu architektonicznego nie wymagają dodatkowego wykończenia.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.