Zabezpieczenia systemu "PODLASIE 1" typ słupowo-liniowy

Opis

Zestaw "PODLASIE 1" jest systemem ciężkim, który pozwala zabezpieczać wykopy do głębokości 500 cm (przenosi parcie gruntu 
do 50 KN/m2).
W skład zestawu wchodzą: płyty podstawowe, płyty uzupełniające, słupy i rozpory.

 

Parametry zabezpieczenia typu słupowego:
  • maksymalna głębokość zabezpieczonego wykopu do 5,0 m
  • system deskowań ciężkich do pracy we wszystkich rodzajach gruntu
  • dopuszczalne parcie gruntu 50 kN/m2
  • nieograniczone możliwości łączenia segmentów w zestawy
  • kroczący system pracy


 

Zakres głębokości Rodzaj i wysokość płyty
do 280 cm Płyta podstawowa h - 240 cm
do 400 cm Płyta podstawowa h -240 cm
Płyta uzupełniająca h - 120 cm
do 450 cm Płyta podstawowa h - 240 cm
Płyta podstawowa h - 240 cm
do 500 cm Płyta podstawowa h - 240 cm
Płyta podstawowa h - 240 cm
Płyta uzupełniająca h - 120 cm

 

 

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU ZABEZPIECZEŃ “PODLASIE 1”

obrazek

 

 

DEMONTAŻ ZABEZPIECZEŃ DO WYKOPÓW ZIEMNYCH SYSTEMU “PODLASIE 1”

obrazek

Zapytaj o szczegóły Gwarancje i certyfikaty