Global Business Group wspiera rozwój kadr

 

obrazekGlobal Business Group bierze czynny udział w inicjatywach wspierających rozwój kadr. Akademia Profesjonalnego Budownictwa powstała właśnie po to, aby podwyższać kwalifikacje osób z branży budowlanej. Rozpowszechnia teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat konkretnych rozwiązań technicznych a także wpaja nawyki bezpieczeństwa pracy na budowie.

Więcej na www.akademia-pb.pl

 

obrazekAby podnosić umiejętności przyszłych absolwentów, Global Business Group podjęło kooperację z organizacją Paneuropa, działającą przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Współpraca polega na dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą z zakresu budownictwa ze studentami, w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

 

obrazekProgram Kapitał Ludzki powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej jako część projektu Nowe Perspektywy i finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ten stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska.

  • Udział Global Business Group w projekcie "Program Operacyjny Kapitał Ludzki"

    Global Business Group, w ramach wspierania rozwoju kadr, bierze udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Więcej...

  • Współpraca z organizacją studencką PANEUROPA w ramach projektu Uniwersytet Praktyczny

    Global Business Group otrzymało zaproszenie od PANEUROPY do współpracy nad projektem Uniwersytet Praktyczny. Udział w projekcie objęł tzw. ścieżkę kariery – cykl spotkań mających na celu przybliżenie studentom realiów branży budowlanej, możliwości rozwoju zawodowego w tym sektorze a także wymagań pracodawców.

Więcej...

  • Wywiad z dyrektorem ds. sprzedaży w Global Business Group

Osobiście nie chcę być tylko producentem czy dystrybutorem sprzętu budowlanego. Chcę być też dostarczycielem wiedzy eksperckiej z zakresu budownictwa, umiejętności montażowych i sprzedażowych oraz wyznaczać odpowiednie trendy - trendy jakości.

Więcej...

  • Rozmowa z Moniką Piedo, koordynatorem Paneuropy, organizacji studenckiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Mogę śmiało powiedzieć, że szkolenia przeprowadzone przez firmę GBG na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Więcej ...

 

  • Wywiad z Bogdanem Solawą, inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy

Wspólne prowadzenie szkoleń organizowanych w Akademii przez pracowników Global Business Group prezentujących praktyczne rozwiązania i inspektorów pracy, pokazuje wyraźnie, że nie powinno się rozdzielać kwestii pracy i jej bezpieczeństwa, a wymogi z tym związane nie są tylko wymysłem urzędników ale mają konkretny cel – ochronę zdrowia i życia ludzi.

Więcej...