Polityka Jakości Global Business Group

 

obrazekPrzedmiotem działalności Firmy GLOBAL BUSINESS GROUP, jest sprzedaż rusztowań i ich elementów oraz systemów szalunków.

Głównymi celami Polityki Jakości Firmy GLOBAL BUSINESS GROUP są:

- sprzedaż wyrobów o parametrach jakościowych spełniających wymagania i oczekiwania naszych klientów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami,
- systematyczne wprowadzanie do sprzedaży nowych i zmodernizowanych wyrobów, uwzględniając spostrzeżenia i oczekiwania naszych klientów,
- wdrażanie nowoczesnych metod techniczno – organizacyjnych dotyczących obsługi naszych klientów,
- ciągłe doskonalenie współpracy z Klientami, w celu zaspokojenia ich oczekiwań oraz uzyskania wzrostu zadowolenia Klientów z tej współpracy,
- budowanie przyjaznych stosunków partnerskich ze wszystkimi zainteresowanymi naszą działalnością.

Aby te cele osiągnąć zobowiązujemy się do:

- bieżącego monitorowania i stosowania w naszej działalności aktualnych przepisów i norm, oraz wymagań jakościowych określonych przez naszych klientów,
- podnoszenia poziomu jakości obsługi klientów poprzez wdrażanie nowoczesnych metod techniczno - organizacyjnych,
- prowadzenia oceny zadowolenia klientów i podejmowania niezbędnych działań na rzecz wzrostu tego zadowolenia,
- ustanowienia i aktualizowania szczegółowych celów dotyczących jakości ,na wszystkich poziomach zarządzania,
- uświadamiania pracownikom znaczenia spełnienia wymagań klientów i norm oraz tworzenia warunków dla zaangażowania pracowników w osiąganie określonych dla nich celów,
- systematycznego podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez dokształcanie i szkolenia,
- prowadzenia działalności produkcyjnej i handlowej w sposób przyjazny dla środowiska oraz dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy zatrudnionych pracowników,
- zapewnienia wszystkich zasobów i środków niezbędnych do realizacji założonych celów,
- nieustannego doskonalenia procesów i skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością , który jest zgodny z wymaganiami normy EN – PN ISO 9001 : 2009.

Polityka Jakości jest znana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacyjnych w Firmie, a odpowiedzialnym za realizację tej polityki jest Właściciel Firmy.

 • Produkty certyfikowane

  Kierunkiem w którym zmierzamy jest jakość i bezpieczeństwo naszych produktów. Chcę aby nasi Klienci obdarzyli nas zaufaniem poprzez dostarczony im dobry jakościowo produkt który będzie im dawał poczucie bezpieczeństwa, komfort oraz oszczędność czasu i pieniędzy. Więcej...

 • Jakość potwierdzona certyfikatem

  Polskie Centrum Akredytacji wydało naszym wyrobom certyfikat zgodności z normą PN-EN 13377:2003

  Więcej...

 • Certyfikat bezpieczeństwa

  Ośrodek certyfikacji IMBiGS przyznał naszej firmie kolejne certyfikaty. Nie po raz pierwszy niezależne ekspertyzy laboratoriów badawczych potwierdzają jakość naszych wyrobów. Więcej...